Ledo - Ledo.pl - Narzędziownia Formy wtryskowe - Akcesoria Meblowe - Projektowanie form - Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych
Symulacja wtrysku
LEDO-Technologia wtrysku

Ledo - Ledo.pl

Narzędziownia - Projekty - Produkcja - Formy Wtryskowe - Akcesoria Meblowe

To rodzinna kooperacja firm, wywodząca się z Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych, współpraca składająca się z dwóch odrębnych podmiotów (Ojca i Synów).

Ledo - To Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych - Produkcja - Akcesoria Meblowe (Producent Kątownika Meblowego, Rozety Meblowej) oraz wtryski na zlecenie - odrębna Hala, park maszynowy, magazyny, wtryskarki. Jest to 20-sto letni dorobek Ojca - Leszka(Szeryfa)...

Ledo.pl - to natomiast - Narzędziownia - Biuro Projektowo - Konstrukcyjne Form Wtryskowych, to dziecko synów Kuby i Dominika.

Firmy Ledo i Ledo.pl często występując pod jedną nazwą Ledo tworzą nierozerwalną całość doświadczenia i współpracy.

Nasze Ponad dwudziestoletnie doświadczenie w przetwórstwie tworzyw sztucznych, umożliwia dobór najbardziej optymalnych rozwiązań konstrukcyjnych.

Dysponujemy biurem projektowym a nasza załoga składa się z inżynierów i doświadczonych konstruktorów w obróbce i skrawaniu metali. Zapewniamy pełną dokumentację techniczną. Wypracowany przez lata, sposób podejścia do zagadnień związanych z przetwórstwem tworzyw sztucznych, pozwala nam podejmować największe wyzwania projektowo - konstrukcyjne. Dysponujemy nowoczesnym parkiem maszynowym Hi-Tech.

Wypracowany przez lata sposób podejścia do zagadnień związanych z przetwórstwem tworzyw sztucznych pozwala nam podejmować tematy, których konkurencja nigdy by się nie podjęła. Od początku powstania firmy kładziemy duży nacisk na poszerzanie wiedzy w szerokim zakresie tematycznym:

  • projektowanie 3D zgodne z technologią uzyskania detalu - konstruowanie narzędzi po uprzedniej analizie ekonomiczno-technicznej
  • opracowanie kodów NC w/g idei HSC (high speed cutting)
  • precyzyjne wykonanie narzędzi na nowoczesnych maszynach CNC przez wykwalifikowaną i świadomą załogę
  • przeprowadzenie prób, bądź produkcji na nowoczesnych i w pełni kontrolowanych wtryskarkach, wyposażonych w automatykę obsługującą odbiór i pakowanie detali.


Posiadamy Zintegrowany System Zarządzania Jakością, Środowiskiem i BHPisocert

Projekty współfinansowane przez
UNIĘ EUROPEJSKĄ
Projekty współfinansowane przez UE

AKTUALNOŚCI


Znaki unii

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z Budżetu Państwa

Tytuł: „Wdrożenie przez firmę innowacyjnej technologii wytwarzania implantów twarzo-czaszki w oparciu o budowane zrobotyzowane gniazdo obróbcze”.

Całkowita wartość projektu: 2 189 561,07 PLN

Kwota dofinansowania z RPO WŁ: 1 157 774,07 PLN

Nazwa beneficjenta: P.P.H.U. LEDO s.c. Dominik Olbrzymek, Jakub Olbrzymek
ul. Rumuńska 12 ,91-336 Łódź

"Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego"


 
znaki unii

Dzięki otrzymanemu dofinansowaniu w ramach RPO Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa III: Gospodarka, Innowacyjność, Przedsiębiorczość, Działania III.2 Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw, mogliśmy rozszerzyć swój park o najnowszej generacji maszyny i oprogramowania. W związku z powyższym oferujemy swoim klientom nowe możliwość rozwiązywania trudnych tematów dotyczących:

  • usług z zakresu oprzyrządowania technologicznego,
  • wytwarzania elektrod z szerokiego zakresu materiałów,
  • wytwarzania wielogniazdowych, technologicznie skomplikowanych form z dokładnością obróbki do 0,003 mm,
  • wytworzenia form wtryskowych do szerokiego zakresu materiałów: tworzyw sztucznych, proszków metali, ceramicznych, aluminium czy znalu o zróżnicowanych rozmiarach i masie z precyzją rzędu 100-150 nanometrów,
  • zwiększenia zakresu technologicznego obrabiania materiałów (metale kolorowe, grafit, tworzywo) od bardzo kruchych do bardzo twardych (65 HRC),
  • projektowania wyrobów skomplikowanych technologicznie.

Dodatkowo poczyniona inwestycja pozwoliła podjąć współpracę w zakresie wytwarzania indywidualnych implantów twarzo-czaszki „szytych na miarę”


Znaki unii

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
i Budżetu Państwa

Tytuł: Innowacyjne technologie wielopłaszczyznowej obróbki metali o złożonych strukturach surowcowych w Firmie LEDO w Łodzi

Całkowita wartość projektu: 3 911 045 PLN
Kwota dofinansowania z RPO WŁ 2 407 203 PLN

Nazwa beneficjenta: P.P.H.U. LEDO s.c. Dominik Olbrzymek, Jakub Olbrzymek,
Ul. Rumuńska 12, 91-336 Łódź

"Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego"


Firma P.P.H.U. "LEDO" Leszek Olbrzymek uzyskała dofinansowanie z programu:
SPO WKP 2.3 - Sektorowy Program Operacyjny
"Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw"
DOTACJE NA INWESTYCJE

unia

Flaga Unii Europejskiej
Projekt współfinansowany przez
UNIĘ EUROPEJSKĄ
w ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

 


unia
Narzędziownia Formy Wtryskowe Ledo - Ledo.pl - Łódź 2012 © tel. 42 654 91 54, e-mail: biuro@ledo.pl
Formy wtryskowe