Ledo - Ledo.pl - Projekty unijne
Symulacja wtrysku
LEDO-Technologia wtrysku

Projekty unijne

Wdrożenie przez firmę innowacyjnej technologii wytwarzania implantów twarzo-czaszki w oparciu o budowane zrobotyzowane gniazdo obróbcze

1. Spawarka laserowa

pdf Zamówienie
pdf Wyniki

2. Elektrodrążarka wgłębna

pdf Zamówienie
pdf Wyniki

3. Maszyna do cięcia wodą

pdf Zamówienie
pdf Wyniki

4. Program do zarządzania przedsiębiorstwem

pdf Zapytanie ofertowe

5. System operacyjny do kontroli pomiarowej wykonywanych detali

pdf Zamówienie
pdf Wyniki

PROJEKTY UNIJNE


Znaki unii

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z Budżetu Państwa

Tytuł: „Wdrożenie przez firmę innowacyjnej technologii wytwarzania implantów twarzo-czaszki w oparciu o budowane zrobotyzowane gniazdo obróbcze”.

Całkowita wartość projektu: 2 189 561,07 PLN

Kwota dofinansowania z RPO WŁ: 1 157 774,07 PLN

Nazwa beneficjenta: P.P.H.U. LEDO s.c. Dominik Olbrzymek, Jakub Olbrzymek
ul. Rumuńska 12 ,91-336 Łódź

"Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego"


 

 

 

 

unia
Narzędziownia Formy Wtryskowe Ledo - Ledo.pl - Łódź 2012 © tel. 42 654 91 54, e-mail: biuro@ledo.pl
Formy wtryskowe