Ledo - Ledo.pl - CERTYFIKATY ISO
Symulacja wtrysku
LEDO-Technologia wtrysku

„LEDO” P.P.H.U. Leszek Olbrzymek

ul. Gliniana 19
91-336 Łódź

NIP: 725-104-34-76
telefon Tel/fax: +48 42 654 91 54
e-mail e-mail: ledo@ledo.pl
e-mail zamówienia: biuro@ledo.pl
GPS GPS: 51*47’36.80”N 19*25’25.40”E

 

P.P.H.U. “LEDO” s.c.

ul. Rumuńska 12
91-336 Łódź

NIP: 726-255-22-99
telefon Tel/fax: +48 42 654 91 24
e-mail e-mail: ledo.sc@ledo.pl
GPS GPS: 51*47’36.00”N 19*25’30.00”E

 

POLITYKA Zintegrowanego Systemu
Zarządzania FIRMY LEDO P.P.H.U.

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe LEDO Leszek Olbrzymek oraz Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe LEDO spółka cywilna Dominik Olbrzymek, Jakub Olbrzymek prowadzą działalność w zakresie projektowania, przetwórstwa, produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych oraz narzędzi o najwyższej jakości, przy zastosowaniu najnowocześniejszych rozwiązań technicznych w harmonii ze środowiskiem oraz zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy.

W działaniach ZSZ zobowiązujemy się do:

  • spełnienia wymagań prawnych i innych wymagań,
  • ciągłego doskonalenia ZSZ; w tym jakości, BHP i środowiska w celu poprawy środowiskowych efektów działalności,
  • spełniania zobowiązań dotyczących zgodności,
  • zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy w celu zapobiegania obrażeniom i chorobom związanym z pracą,
  • eliminowania zagrożeń i zmniejszania ryzyka związanego z BHP,
  • konsultacji i partycypacji pracowników oraz, w przypadku ich występowania, przedstawicieli pracowników,
  • do ochrony środowiska, w tym do zapobiegania zanieczyszczeniom, oraz inne specyficzne zobowiązanie(-a) istotne dla kontekstu organizacji.

Zapewniamy, że niniejsza Polityka jest znana, rozumiana oraz publicznie dostępna dla zainteresowanych stron.

Łódź, dnia 03-07-2020

Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania P.P.H.U. LEDO Leszek Olbrzymek Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania LEDO s.c.

unia
Narzędziownia Formy Wtryskowe Ledo - Ledo.pl - Łódź 2012 © tel. 42 654 91 54, e-mail: biuro@ledo.pl
Formy wtryskowe